Basisscholen bieden passend onderwijs aan een grote groep leerlingen. Heeft een leerling echter méér begeleiding nodig, dan kan hij/zij die begeleiding bij ons op school krijgen. De speciale zorg die onze kinderen nodig hebben, kan de basisschool niet bieden. Het gaat daar te snel, de groepen zijn vaak te groot en het onderwijs is vaak onvoldoende afgestemd op wat moeilijk lerende kinderen nodig hebben.
Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben onze leerlingen intensieve begeleiding nodig.
Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen in: leerstijl – leertempo – instructiebehoefte – ondersteuning – zelfstandigheid

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband de Eem. De meeste leerlingen  komen van één van de scholen uit dit samenwerkingsverband. Daarnaast vindt instroom plaats vanuit andere samenwerkingsverbanden en vanuit instellingen buiten het onderwijs.

Onze school beschikt over twee royale gebouwen en een eigen gymzaal. Verder is er bij beide gebouwen heel veel ruimte om veilig buiten te kunnen spelen. Voor onze leerlingen is die ruimte heel stimulerend. 

onderwijs op maat

Contact

Dr. M. van der Hoeveschool
Ringweg Kruiskamp 106

3814 WT Amersfoort
033-4721580

Dislocatie:
Magelhaenstraat 74
3814 XP Amersfoort
e-mail:
administratie.vanderhoeve
                         @meerkring.nl

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4721580


 

Meerkring

De Dr. M. van der Hoeveschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder