De school biedt onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die op leergebied vastlopen, of dreigen vast te lopen.
De school richt zich op kinderen:  
Bij wie het aanleren van de schoolse vaardigheden en/of de ontwikkeling van de persoonlijkheid niet als vanzelfsprekend verloopt ten gevolge van beperkte mogelijkheden op cognitief gebied  (IQ 60-85).  
Die ondanks een (laag)gemiddelde of hogere intelligentie (IQ >85), slechts beperkte leervorderingen maken.  
Met een spraak/taal problematiek en andere communicatieve beperkingen i.c.m. een lage intelligentie (IQ 6085).

Binnen de school beschikken wij over de volgende deskundigen:
Sociale vaardigheidstrainer
Faalangstreductietrainer
Ergotherapeut
Logopedist
Speltherapeut
Orthopedagoog
Gedragsspecialist
Motorisch remedial teacher
Intern begeleider

Er is expertise aanwezig op het gebied van:
Leerlingen met leerproblemen op alle gebieden w.o. dyslexie en dyscalculie.  
Leerlingen met een (ernstige) spraak-taalproblematiek.  
Leerlingen met: ADHD / autisme / angst / faalangst / hechtingsproblemen / NLD / DCD / MCDD.  
Jonge kinderen met ontwikkelingsachterstand (mede) ten gevolge van een (veronderstelde) lagere intelligentie. 
Leerlingen met leerproblemen op alle gebieden w.o. dyslexie en dyscalculie.  
Leerlingen met een (ernstige) spraak-taalproblematiek.  
Leerlingen met: ADHD / autisme / angst / faalangst / hechtingsproblemen / NLD / DCD / MCDD.  
Jonge kinderen met ontwikkelingsachterstand (mede) ten gevolge van een (veronderstelde) lagere intelligentie.

onderwijs op maat

Contact

Dr. M. van der Hoeveschool
Ringweg Kruiskamp 106

3814 WT Amersfoort
033-4721580

Dislocatie:
Magelhaenstraat 74
3814 XP Amersfoort
e-mail:
administratie.vanderhoeve
                         @meerkring.nl

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4721580


 

Stichting

De Dr. M. van der Hoeveschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder