De medezeggenschapsraad (MR) heeft een adviserende en meebeslissende rol op het schoolbeleid. De MR bestaat uit drie leden uit het schoolteam en drie ouders. De leden van de MR worden gekozen door teamleden en ouders. 
Waarom medezeggenschap?
Het beleid van een school moet gericht zijn op kwalitatief goed onderwijs in een voor kinderen en personeel prettige en veilige werkomgeving. Dit is een gemeenschappelijk belang van schoolleiding, ouders en personeel. De Medezeggenschapraad (MR) is een instrument, voor ouders en leerkrachten, om de kwaliteit van de school en het onderwijs te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren.
Taken en bevoegdheden MR
De MR overlegt met de schoolleiding over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de besteding van het geld van de school, de formatie en het vaststellen van vakanties.
De MR heeft als standaardbevoegdheden het informatierecht, recht op overleg en initiatiefrecht.
Bijzondere bevoegdheden zijn het instemmings- en adviesrecht. De schoolleiding heeft instemming van de MR nodig voor besluiten die ingrijpend zijn voor het beleid. Op een aantal andere gebieden heeft de MR een adviesrecht.
Communicatie met de MR
U bent enthousiast en u wilt zaken verbeteren op de dr. M. van der Hoeveschool of u wilt graag meedenken? Dat kan, graag zelfs!! Zoek contact met een van de MR leden, spreek ons aan op het schoolplein of mail:  mr.vanderhoeve@meerkring.nl

De MR komt dit schooljaar bijeen op:
5 september 2023
3 oktober 2023
15 november 2023
16 januari 2024
14 februari 2024
2 april 2024
26 juni 2024
 

  
onderwijs op maat

Contact

Dr. M. van der Hoeveschool
Ringweg Kruiskamp 106

3814 WT Amersfoort
033-4721580

Dislocatie:
Magelhaenstraat 74
3814 XP Amersfoort
e-mail:
administratie.vanderhoeve
                         @meerkring.nl

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4721580


 

Meerkring

De Dr. M. van der Hoeveschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder