Verzuim en verlofregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden (meer dan 16 uur) te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl), maar ook in het verzuimbeleid van de school, staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

  • bij ziekte moet de leerkracht dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de directeur toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. Extra verlof dient te worden aangevraagd, een formulier kan bij de administratie worden gevraagd.
De directie mag alleen kortdurend verlof toekennen, zoals de wet op de leerplicht die toestaat.

Géén redenen voor extra verlof zijn:

  • Een afwijkend vakantierooster van andere kinderen uit het gezin.
  • Familiebezoek in het buitenland.
  • Vakantie vanwege lagere prijzen of vermijden van bv. hoogseizoen.
  • Eerder afreizen naar óf later terugkomen van vakantie.
  • Verjaardagen van familie of lange weekendjes weg.

Als leerlingen ziek zijn
Als een leerling ziek is, verwachten we van ouders dat ze dit zo spoedig mogelijk melden. Wordt een kind op school ziek, dan proberen we de ouders van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen ouders dan het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school.
Als het kind zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in. Uiteraard proberen we eerst de ouders te bellen, zodat zij met hun kind naar de arts of het ziekenhuis kunnen gaan. Als we ouders niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee.

Schema ziek melden en verzuim

Als een leerkracht ziek is
Ook leerkrachten worden soms ziek. Om vervanging dan soepel te laten verlopen, werken er op de school extra leerkrachten. In de regel worden kinderen bij ziekte van een leerkracht opgevangen door één van deze leerkrachten. Alleen in het uiterste geval wordt ouders gevraagd hun kind een dag thuis te houden. Uiteraard worden ouders daarvan vooraf op de hoogte gesteld. 

Download hier het Verzuimprotocol van onze school
 

onderwijs op maat

Contact

Dr. M. van der Hoeveschool
Ringweg Kruiskamp 106

3814 WT Amersfoort
033-4721580

Dislocatie:
Magelhaenstraat 74
3814 XP Amersfoort
e-mail:
administratie.vanderhoeve
                         @meerkring.nl

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4721580


 

Meerkring

De Dr. M. van der Hoeveschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder