Kennismaking

De overstap naar een school voor speciaal basisonderwijs is voor ouders vaak een grotere stap dan voor kinderen. Ouders hebben in deze fase vele vragen: Welke kinderen zitten daar? Wat kan mijn dochter er leren? Welke hulp krijgt mijn zoon? Hoe gaan kinderen met elkaar om? Hoe vertel ik het aan mijn dochter?
Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk dat ouders rustig de tijd nemen om zich te oriënteren. De beste manier om je te oriënteren is uiteraard door op onze school te komen kijken en alle vragen te stellen. Verder is veel informatie te lezen op deze website en in de schoolgids. In het kader van Passend Onderwijs is er een samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV de Eem) opgericht voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. 

Toelating
Een leerling kan pas tot onze school worden toegelaten, nadat het Samenwerkingsverband daarvoor een beschikking heeft afgegeven.  Het Samenwerkingsverband neemt een besluit op basis van het onderwijskundig rapport dat is opgesteld door de basisschool. Nadat een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven, kan de leerling worden aangemeld bij onze school. Na de aanmelding van een leerling wordt allereerst het onderwijskundig rapport van de leerling opgevraagd en wordt de leerling besproken in de commissie van begeleiding van onze school. Indien nodig wordt aanvullende informatie door de leden van de commissie verzameld.

Link naar de SWV de Eem voor meer informatie over Passend Onderwijs in onze regio
  

onderwijs op maat

Contact

Dr. M. van der Hoeveschool
Ringweg Kruiskamp 106

3814 WT Amersfoort
033-4721580

Dislocatie:
Magelhaenstraat 74
3814 XP Amersfoort
e-mail:
administratie.vanderhoeve
                         @meerkring.nl

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4721580


 

Meerkring

De Dr. M. van der Hoeveschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder