Het Expertisecentrum Jonge Kind biedt plaats aan kinderen (van 4  tot 7 jaar) van wie de onderwijsbehoeften nog niet helemaal duidelijk zijn. Door middel van observaties en onderzoeken gaan we op zoek naar deze behoeften. Veiligheid, zelfvertrouwen en zelfstandigheid zijn kernwaarden in alle groepen. Deze waarden zijn voorwaardelijk om te groeien en te ontwikkelen!
Na de kleuterperiode verwijzen we kinderen naar een voor hen best passende onderwijsplek:

SBO-groep
In deze groep worden leerlingen geplaatst bij wie de verwachting is dat zij doorstromen naar onze school.

JK-groepen
Wij hebben 2 JK-groepen. In deze groepen plaatsen wij kinderen van wie de onderwijsbehoeften nog onduidelijk zijn. We werken aan de hand van thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Aan het eind van de kleuterperiode (of eerder) brengen wij, in overleg met het Samenwerkingsverband, een bindend advies uit over welke onderwijsplek het best passend is.

OZA-groep gedrag
In deze groep wordt onderwijs en zorg samen met Youké (jeugdzorg) vormgegeven. De combinatie van speciaal basisonderwijs en jeugdzorg heeft als doel de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Ook ouder(s)/verzorger(s) worden begeleid om de gedragsproblemen, die zowel thuis als op school voorkomen, in een vroeg stadium om te buigen. Na plaatsing in de behandelgroep brengen wij, in overleg met het Samenwerkingsverband, een bindend advies uit over welke onderwijsplek het best passend is.

OZA-groep 
Ook in deze groep wordt onderwijs en zorg vanuit Youké (jeugdzorg) vormgegeven. De stap om volledig naar school te gaan is nog te groot voor deze kinderen. Zij starten met twee dagdelen school en de rest van de dagen zijn zij nog bij Youké (dagbehandeling). Als het goed gaat, worden de schooldagen in overleg uitgebreid.

Kinderen stromen uit wanneer duidelijk is wat de onderwijsbehoeften zijn en/of wanneer kinderen toe zijn aan volledig onderwijs. Ons advies is, na overleg met het Samenwerkingsverband, bindend.

Ondersteuning
In verband met de doelstelling van het Expertisecentrum; onderwijsperspectief verhelderen, is het onderwijs sterk gericht op de behoeften van de individuele leerling binnen een groepssetting. We kijken naar het gehele ontwikkelingsbeeld. Wij observeren en handelen binnen de volgende ontwikkelings-gebieden:

  • Basale ontwikkelingsbehoefte
  • Speel-werkgedrag
  • Zintuiglijke Ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Spraak-taalontwikkeling
  • Wereldverkenning
  • Symboolherkenning

De leerkracht wordt in de JK-groepen ondersteund door een onderwijsassistent of jeugdzorgwerker.

onderwijs op maat

Contact

Dr. M. van der Hoeveschool
Ringweg Kruiskamp 106

3814 WT Amersfoort
033-4721580

Dislocatie:
Magelhaenstraat 74
3814 XP Amersfoort
e-mail:
administratie.vanderhoeve
                         @meerkring.nl

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4721580


 

Stichting

De Dr. M. van der Hoeveschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder