Topbanner
Logo
hoofdgebouw1plein4nieuw logoplein3leerbedrijfhoofdgebouw2plein5
U bevindt zich hier:  Home|Groepen

Groepen

Komend schooljaar zijn de leerlingen verdeeld over 11 groepen. In elke groep zitten ongeveer 10 tot 16 kinderen.
We beschikken over twee gebouwen die naast elkaar liggen. In het hoofdgebouw zijn 6 groepen gehuisvest en op de dislocatie 5 groepen.
‘s Morgens wordt er gewerkt aan taal, lezen en rekenen. ‘s Middags is er tijd voor sociaal-emotionele ontwikkeling, schrijven, wereldverkenning, handvaardigheid en gymnastiek.
 
Nieuwe benaming groepen
Jarenlang hebben we op de Dr. M. van der Hoeveschool de groepen Onderbouw A, Middenbouw D, Bovenbouw A, etc, genoemd. Met ingang van dit schooljaar gaat dat veranderen. De groepen krijgen andere namen:  Groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6a, 6b en 6c, groep 7, groep 7/8, groep 8a en groep 8b. Alle kinderen zitten dan in groepen met ongeveer dezelfde leeftijd. Op de meeste basisscholen is dit ook zo.
De groepen 1 tot en met 6 werken niet meer in aparte niveaugroepen rekenen en taal. De kinderen in die groepen krijgen in alle vakken les van hun eigen leerkracht. Wel op hun eigen niveau natuurlijk.
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen nog wel les in  aparte reken- en taalgroepen.
Utilize Business Solutions