De ouderraad is een zelfstandige commissie naast de medezeggenschapsraad. De ouderraad bespreekt met het team tal van activiteiten op school. Verder helpt de ouderraad bij het organiseren van b.v. het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het afscheid van de schoolverlaters. Daarnaast organiseert de ouderraad activiteiten die speciaal voor ouders bedoeld zijn (inloopochtend en thema-avond.) E.e.a. wordt bekostigd uit de ouderbijdrage, welke door de ouderraad wordt beheerd.

De jaarlijkse bijdrage voor het Ouderfonds is vastgesteld op 25 euro. Wij willen graag bij u onder de aandacht brengen hoe belangrijk deze bijdrage is voor de kinderen. Veel activiteiten waar wij geen geld voor ontvangen vanuit het ministerie, worden betaald van het Ouderfonds. Geld dat wordt gebruikt voor alle kinderen van onze school, dus ook voor úw kind.
Wij organiseren ieder jaar (onder andere):
• Sinterklaasfeest
• Kerst
• Carnaval
• projecten
• Pasen
• Zomerfeest
• Eindfeest schoolverlaters
• Excursies, uitstapjes.
Allemaal activiteiten die in het belang zijn van uw kind en het naar school gaan soms extra bijzonder maakt. In de ouderbijdrage zit geen geld meer voor het schoolreisje!!!! De ouderbijdrage is  vrijwillig, maar voor alle kinderen is het van groot belang dat u ook meedoet.                                                
Wilt u de ouderbijdrage á € 25.- gaarne zo spoedig mogelijk overmaken op de rekening van de ouderraad.
Naam: Oudervereniging Dr M van der Hoeveschool
Rekeningnummer: NL25 INGB 0006 0154 13. Vermeldt u alstublieft ook ‘ouderbijdrage’ en de naam van uw kind.
Op de jaarvergadering (in oktober) doen ouderraad en medezeggenschapsraad verslag van hun activiteiten. Tijdens deze jaarvergadering wordt ook de ouderbijdrage definitief vastgesteld.
 


onderwijs op maat

Contact

Dr. M. van der Hoeveschool
Ringweg Kruiskamp 106

3814 WT Amersfoort
033-4721580

Dislocatie:
Magelhaenstraat 74
3814 XP Amersfoort
e-mail:
administratie.vanderhoeve@meerkring.nl
 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4721580


 

Meerkring

De Dr. M. van der Hoeveschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder