Dit schooljaar zijn de leerlingen verdeeld over 11 groepen. In elke groep zitten ongeveer 10 tot 16 kinderen.
We beschikken over 3 gebouwen die naast elkaar liggen. In het hoofdgebouw zijn 2 groepen gehuisvest (in de andere lokalen op het hoofdgebouw zijn de kleutergroepen van de Kingmaschool gehuisvest), op de dislocatie 5 groepen en in de bijgebouwen 4 groepen.
‘s Morgens wordt er gewerkt aan taal, lezen en rekenen. De groepen 3 tot en met 5 werken niet meer in aparte niveaugroepen rekenen en taal. De kinderen in die groepen krijgen in alle vakken les van hun eigen leerkracht. Wel op hun eigen niveau natuurlijk.
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen nog wel les in  aparte reken- en taalgroepen. ‘s Middags is er tijd voor sociaal-emotionele ontwikkeling, schrijven, wereldverkenning, handvaardigheid en gymnastiek.

 

onderwijs op maat

Contact

Dr. M. van der Hoeveschool
Ringweg Kruiskamp 106

3814 WT Amersfoort
033-4721580

Dislocatie:
Magelhaenstraat 74
3814 XP Amersfoort
e-mail:
administratie.vanderhoeve@meerkring.nl
 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4721580


 

Meerkring

De Dr. M. van der Hoeveschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder